02 Th2

Cập nhật chính sách bán hàng Vinhomes Ocean Park tiểu khu Ngọc Trai, tiểu khu Sao Biển, và tiểu khu San Hô mới nhất, được áp dụng từ ngày 19/02/2019 cho đến khi có chính sách bán hàng mới được công bố.

 

Leave a comment