21 Th9

I. Thời gian bàn giao nhà: 23/2/2020

II. Tiến độ thanh toán:

 1. cọc lần 1: 50triệu/cọc.
 2. Lần 2  (sau 5 ngày cọc lần 1): thanh toán 15 % (đã bao gồm 50 triệu tiền cọc lần 1)
 3. Lần 3 (25/11/2018) :          đóng tiếp 15%  giá trị căn hộ (Ký HĐMB)
 4. Lần 4 (25/03/2019) :          đóng tiếp 15% giá trị căn hộ
 5. Lần 5 (25/07/2019) :          đóng tiếp 10% giá trị căn hộ
 6. Lần 6 (25/01/2020) :          đóng tiêp 10% giá trị căn hộ
 7. Lần 7 (lúc bàn giao nhà) : đóng tiếp 25% giá trị căn hộ

II. Thanh Toán:

1. Thanh toán bằng vốn tự có:

                  a. Trả theo tiến độ: giảm 2% giá trị căn hộ.

                  b. Trả thẳng 1 lần: giảm ngay 8% giá trị căn hộ.

2. Vay Ngân Hàng:

 • 6 ngân hàng hỗ trợ vay gồm: Techcombank, Vietcombank, MBbank, TP Bank, VPBank, Việt Tin Bank.
 • Hỗ trợ vay 35 năm: Techcombank, MB bank.
 • Hỗ trợ vay 25 năm: TP Bank.
 • Hỗ trợ vay 20 năm: Vietcombank, VPbank, Việt Tin Bank

a.Vay ngắn hạn : trong 24 tháng. (chốt mốc 30/08/2020)

Ưu đãi: Miễn thanh toán gốc, miễn lãi, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng (chốt mốc 9/2020)

b. Vay dài hạn: vay trên 24 tháng (vay 3 năm, 5 năm, 10 năm ……)

Ưu đãi vay dài hạn và giải ngân sớm: Giải ngân trước 15/12/2018 : giảm ngay  10% giá trị căn hộ. (bắt đầu trả gốc và lãi với ngân hàng từ lúc vay).

 

 

Leave a comment