02 Th4

cùng sự phát triển của dự án đang được gấp rút xây dựng và sẽ sớm đưa vào bàn giao, Phân khu The Park tại dự án Vinhomes Ocean Park đã thi công đến tầng 6, mới đây Chủ Đầu Tư dự án đã ra thông báo sẽ tăng giá bán khu The Park.

Leave a comment